sim baskı tutkalına sim karıştırıldıktan sonra baskı kalıbıyla kumaşa aktarılan özel bir baskı çeşididir. Sim baskının görünüşü, üzerindeki simlerden dolayı parlak ve canlıdır. Görünüş olarak yaldız, sedef ve sim baskı birbirine çok benzer ve ayırt etmek zordur.